Tympanometers

Van eenvoudig tot zeer uitgebreid. Portable (handheld) tot stationair. Voor het maken van tympanogrammen, reflexmetingen (zowel ipsi als contra), decaymetingen en ETF onderzoek. Met zowel standaard alsook hoge tonen (678Hz, 800Hz en 1000Hz) tympanometrie.