Cursus klinische audiometrie

2-daagse cursus klinische audiometrie.

Volledig verzorgde cursus, incl. maaltijden en overnachting.

Doel van de cursus: deelnemers vertrouwd maken met klinische audiometrie.

Onderwerpen die besproken worden:
toonaudiometrie (lucht- en beengeleiding), maskering, spraaktesten, diverse extra testen en tympanometrie. Tevens veel “hands-on”: toepassen theorie op de audiometer.