Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website www.emid.nl, van EMID B.V., handelend onder de naam: “EMID” of “Electro Medical Instruments Doesburg”, en op alle hiermee verbonden sites die daaraan zijn gekoppeld. Door de Website te gebruiken, stemt u in met deze algemene voorwaarden.

EMID behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken, op elk gewenst moment,
delen van deze algemene voorwaarden te wijzigen, aan te passen, uit te breiden
of in te perken. Het is uw verantwoordelijkheid om deze voorwaarden periodiek
te controleren op wijzigingen. Als u de Website blijft gebruiken nadat er
wijzigingen zijn doorgevoerd, betekent dit dat u de wijzigingen accepteert en
ermee instemt.

1      Disclaimer

De Website bevat geen – tot een overeenkomst strekkend – aanbod of advies van EMID.

EMID heeft het recht om haar Website, naar eigen goeddunken, op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving, geheel of gedeeltelijk te wijzigen of te verwijderen
en de verbinding van haar Website met websites van anderen te verbreken.

Hoewel alle mogelijke moeite is gedaan om de correctheid van de informatie op de website te
waarborgen, kan EMID niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en
kan zij niet garanderen dat de website of de servers die de site beschikbaar
maken, vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten.

Het bezoeken van deze Website gebeurt volledig voor eigen rekening en risico van de
website-bezoeker.

EMID sluit alle aansprakelijkheid voor niet en onjuist functioneren van de Website
(bijvoorbeeld verband houdende met beperkingen of storingen) uit. EMID streeft
ernaar mogelijke storingen en beperkingen zo snel mogelijk te verhelpen en
eventuele hinder daarvan bij bezoekers van de Website zo beperkt mogelijk te
houden.

EMID is niet aansprakelijk voor (schadelijke gevolgen van):

 • gebruik, of onmogelijkheid van
  gebruik, van de Website, niet (tijdige) aflevering van elektronische
  berichten, onderschepping en/of manipulatie van elektronische berichten
  (door bijvoorbeeld derden, virussen of andere schadeveroorzakende
  programmatuur), en/of;
 • informatie van derden op de
  Website.


EMID wijst hierbij alle aansprakelijkheid af en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor
enige schade waaronder, zonder beperking, directe, indirecte of gevolgschade
met inbegrip van derving van inkomsten, derving van winst, gemiste kansen of
ander verlies.

De gegevens van specificaties op deze Website zijn continu onderhevig aan wijzigingen in
het belang van verbeteringen. Hoewel alle mogelijke zorg is besteed aan de
voorbereiding van deze diensten, zijn sommige wijzigingen mogelijk niet
aangegeven en kunnen ze na publicatie zijn aangebracht. De informatie op deze
Website kan op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving worden
gewijzigd of geactualiseerd.

Bezoekers van de Website zullen geen processen in gang (laten) zetten of laten
voortbestaan, waarvan zij redelijkerwijs kunnen vermoeden dat deze processen de
overige bezoekers van de Website (kunnen) hinderen. Bezoekers van de Website
zijn verplicht om EMID te vrijwaren voor aanspraken van derden voortvloeiende
uit gebruik van de Website door de bezoeker.

2      Links met andere websites

De Website kan links bevatten naar internetpagina’s van derden partijen. Daarnaast kan er
op internetpagina’s van derden partijen een link naar de Website zijn
opgenomen. EMID is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van deze
internetpagina’s, dan wel op de eventuele verwerking en/of verzameling van
persoonsgegevens via deze internetpagina’s.

3      Intellectuele Eigendomsrechten

Alle rechten, zoals auteursrechten en andere intellectuele eigendomrechten, ten
aanzien van de Website (met inbegrip van de daarop weergegeven teksten en
afbeeldingen) berusten, tenzij expliciet anders weergegeven, bij EMID of haar
licentiegevers. Bezoekers van de Website mogen de Website en de daardoor ter
beschikking gestelde informatie raadplegen en mogen hiervan kopieën maken voor
eigen, niet-commercieel, gebruik (bijvoorbeeld uitprinten of opslaan).
Weergeven of reproduceren van (een deel van) de Website op een internetpagina
van een derde partij, danwel het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of
deeplinks tussen de Website en een internetpagina van een derde partij is niet
toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van EMID.

Welkom bij EmiD, Electro Medical Instruments BV Doesburg, Sinds jaar en dag gewaardeerd leverancier van hoogwaardige audiologische apparatuur.

Sinds jaar en dag gewaardeerd leverancier van hoogwaardige audiologische apparatuur. EmiD is voor KNO-artsen, audiologen en audiometristen een efficiënte en effectieve schakel tussen wereldwijd opererende fabrikanten en de Nederlandse markt. EmiD’s motto is niet voor niets: klank tot achter de komma.

EmiD is voor KNO-artsen, audiologen en audiometristen een efficiënte en effectieve schakel tussen wereldwijd opererende fabrikanten en de Nederlandse markt. EmiD’s motto is niet voor niets: klank tot achter de komma.