Automatisering

Steeds vaker is de wens om het gemaakte audiogram te kunnen printen, opslaan en bekijken op een computer/laptop.
Hiervoor zijn de volgende oplossingen:

  • IA-NOAH-AUD: Module om de audiometer te koppelen aan een pc en het gemaakte audiogram op te slaan/gebruiken in Noah
  • Diagnostic Suite: Module om de audiometer te koppelen aan een pc en het gemaakte audiogram te printen, géén opslag!
  • OtoAccess: Databaseprogramma van Interacoustics om patiëntgegevens op te slaan evenals de metingen om te kunnen printen en bekijken. Om apparatuur te kunnen koppelen is hier Diagnostic Suite nodig.

Steeds meer ziekenhuizen gaan digitaal, hiervoor  heeft EmiD heeft in samenwerking met AcouSoft een pakket ontwikkeld gebaseerd op Noah: dé wereldstandaard voor fabrikanten van audiologische apparatuur en fabrikanten van hoortoestelmodules.

Easi-Data:
Software met mogelijkheid voor ZIS koppeling (HL7) om patiëntgevens op te halen (BSN-nummer of ZIS-ID). Hierna start de onderzoeker de gewenste meting (bv audiogram, tympanogram, of een reflexmeting) en deze wordt opgeslagen. Eigen printlayout met o.a. logo, onderzoeker, Fletcher index, hoortoestelvergoedingsnorm, presbyacusislijnen.

Easi-View:
Software om de uitgevoerde metingen in Easi-Data te bekijken (pdf) op willekeurige werkplek via intra-/internet, mogelijkheid voor koppeling in EPD (medewerking leverancier EPD vereist). Mogelijkheid tot stapelen van meerdere toon-/spraakaudiogrammen.

Bovenstaande mogelijkheden voor ziekenhuizen gelden ook voor Audiologische Centra, ook in combinatie met OpenAC, hét softwareplatform van FENAC.

Tevens zijn daar speciaal onderstaande module voor ontwikeld:

Easi-Respons:
VRA/Beloningssoftware om tijdens audiometrie een visuele beloning te kunnen presenteren (plaatjes en/of bewegende beelden).

SPIN:
Spraak in Ruis module met grafische weergave, gebaseerd op PLOMP.

Neem voor meer informatie, mogelijkheden en prijzen contact met ons op.